Şah Kargo

Şah Kargo Boş imaj

Şah Kargo Azerbaycan

Değişen ve gelişen şartlar dahilinde bir çok sektörde bulundukları zemin ve alanlarda ortaya çıkan yenilikleri yansıtma gayreti içerisine girmişlerdir. Dünya genelinde yaygın ağa sahip bulunan birçok sektörde olduğu gibi gönderi çalışmaları yapan sektörlerde atılım üstüne atılım gerçekleştirmektedir.

Bu sektörlerin başında hiç şüphesiz taşımacılık hizmetleri gelmektedir. Tonajlı ürünlerin taşınması işlemleri kolaylıkla halledilebiliyorken küçük çapta ve düşük ağırlıkta olup kargo yükü olarak adlandırılan gönderi şekli kolay netice alınabilen bir alana sahip bulunmadığı için bu alanda eksiklikler meydana gelmektedir.

Firmamız bu eksikliğin farkındalığı ile yaptığı alt yapı ve gelişim sürecini hızlandırarak kargo çalışmalarına ağırlık vermeye başlamıştır. Özellikle Azerbaycan ile ülkemiz arasında sıkı bir trafiğe sahip bulunan kargo taşıma taleplerini değerlendirmeye alan firmamız İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin ve Gaziantep gibi merkezlerimizde bulunan toplama alanlarını değerlendirerek gerek karayolu gerekse havayolu ile Azerbaycan kargo hizmetlerine başlamıştır.

Kargo kapsamında bulunan küçük çaplı gönderi ürünlerini gerektiği hallerde bulundukları adresten teslim almak suretiyle gümrüksüz olarak Azerbaycan’a ulaştıran firmamız aciliyeti olan ürünlerin teslimatlarını 24 saat gibi kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmektedir. Kargo gönderileri diğer taşıma şekillerine nazaran maliyetli olduğundan bir çok gönderici bu konuda muzdarip durumda bulunuyor. Firmamız bu konuda da desteğini esirgemeyerek çok cüzi diyebileceğimiz rakamlara kargo gönderi işlemleri yapmaktadır.

Aciliyeti bulunmayan Azerbaycan kargo gönderile tıpkı parsiyel taşıma şeklinde olduğu gibi karayolu ile Gürcistan üzerinden sevk edilmekte olup maksimum 4-5 günlük bir süre içerisinde Azerbaycan’ın herhangi bir şehrine adrese teslim olarak ulaştırılmaktadır. Ülkemiz genelinde yaygın bir ağa sahip bulunan firmamız yukarıda ismi geçen illerimiz dışında bulunan illerde ki ürünlerin alımını yurt içi servislerimiz aracılığı ile alıp toplama merkezlerine nakletmekte, akabinde gereken resmi prosedürlerin tamamlanmasının ardından müşteri talebi ve aciliyet durumuna göre kara veya havayolu kargo araçları ile Azerbaycan’a ulaştırılmaktadır.

 

Azerbaycan Kargo Taşımacılığı

 

AZERBAYCAN PARSİYEL NAKLİYE 

Asya kıtası ve Türk Cumhuriyetleri arasında yer alıp yıllık baz da ortaya konan verilerine bakılarak oldukça yüksek oranlarda ticari çalışmalar içerisinde bulunduğumuz Azerbaycan ile ihracat ağırlıklı olmak üzere ithalat ve üçüncü ülke kapsamlı transit ticaretimiz hız kesmeden devam etmektedir. İki ülke arasında yapılan gerek kısa vadeli gerekse yıl boyu sürecek olan ticari anlaşmalar çerçevesinde düzenli ihracat gönderileri buna bağlı olarak da düzenli lojistik hizmetleri sunulmaktadır. 

Üretimi yapılmış olan ürün çeşitlerimizin büyük bölümünün Azerbaycan’a ihracatının gerçekleştirilmesinde Türk ve Azerbaycan nakliye şirketleri pay sahibidir. Yapılan taşımalar genel itibarı ile komple tır taşımacılığı şeklinde olsa da parsiyel veya kargo kapsamında bulunan ürün taşıma talepleri de bir hayli fazla durumda bulunmaktadır. Ebat ve ağırlıkları itibarı ile komple tır ile taşınacak durumda değil de parça yük kapsamında bulunan küçük çaplı eşyaların ve yüklerin nakliyesi ile ilgili taşıma yöntemi olan parsiyel taşımacılık son dönemlerde önemli ölçüde talep görmeye başlamıştır. 

Artan parsiyel taşıma taleplerini değerlendirerek Azerbaycan hattında düzenli servis hizmeti ve imkânı sağlama gayreti ile çalışmalar yapan taşıma firmalarından biri olan şirketimiz Şah Lojistik, Azerbaycan parsiyel nakliye hizmetlerinde komple tır taşımacılığında olduğu gibi son derece düzenli ve intizamlı şekilde servis sağlamaktadır. 

 

PARSİYEL NAKLİYE ÇALIŞMASI NASIL YAPILIR 

Parsiyel yük taşımacılığı komple tır taşıma şekline benzerlikleri bulunsa da kendi çapında farklılıklar arz eden yapısı ile ayrı bir taşıma organizasyonu sınıfında yer almaktadır. Ülkemizde parsiyel nakliye çıkışları yapılan tüm ülkelerde olduğu gibi Azerbaycan çalışmalarında da işleyiş aşağı yukarı benzer şekildedir. Azerbaycan’a parsiyel nakliye hizmetleri taşınacak ürünlerin Ankara ve İstanbul’da bulunan depolarda toplanması neticesinde taşıma araçlarına aktarılacak şekilde sunum bulmaktadır. 

Yurdumuzun tüm şehirlerinden İstanbul ve Ankara’da bulunan depolara iç nakliye yapılmak suretiyle gelen ürünler depolarda düzenli bir şekilde ambalajlama işleminden geçtikten sonra Azerbaycan’a gidecek tır tarzı taşıma araçlarına aktarılır. Aktarımın akabinde tam dolum sağlayan araçlar ihracat gümrükleme işlemlerinin yapılması üzere en yakın gümrük noktasına geçerek işlemlerin yapılmasını bekler. 

Gümrükleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından yola çıkan taşıma araçları Sarp sınır kapısından çıkış yapmak üzere Azerbaycan’da özellikle başkent Bakü şehrine teslimat için hareket etmektedir. Parsiyel taşımalarda yük teslimatları Azerbaycan’da alıcı adresine değilde gümrük noktasına teslim edilmektedir. Gümrük noktasına ulaşan parsiyel aracı ithalat işlemlerinin yapılmasının ardından gümrük sahası veya depolarına yük tahliyesi yapar, tahliyenin ardından alıcı firma yükü gerekli işlemlerin ardından kendi adresine ulaştırmak üzere taşıma işlemine geçer. 

 

AZERBAYCAN KARGO TAŞIMACILIĞI 

Ülkemizden Azerbaycan’a komple tır taşıma ve parsiyel nakliye talepleri dışında ayrıca kargo yükü kapsamında bulunan ürün gruplarının taşınması ile ilgili taleplerde bir hayli önemli miktarda bulunmaktadır. Bu talepleri görmezden gelmek elbette mümkün olmadığından komple ve parsiyel nakliye hizmeti veren taşıma şirketlerinin büyük bölümü aynı zamanda Azerbaycan kargo nakliyesi çalışmaları da yapmaktadır. 

Kargo yükü kapsamında bulunan ürün grupları genel itibarı ile oldukça küçük çap ve ağırlıkta bulunan koli veya paket tarzı yüklerden oluştuğundan tır ile taşınması pek uygun bulunmamaktadır. Ayrıca kargo yükü kapsamında bulunan ürünler ihracat gümrük işlemleri gerektirmediğinden tır ile taşınması yine mümkün görünmemektedir. Dolayısı ile bu tür kargo eşyaları ya küçük çaplı panelvan tarzı taşıma araçları veya havayolu kargo şirketlerince gerçekleştirilmektedir. 

Azerbaycan komple tır ve parsiyel nakliye alanlarında olduğu gibi kargo taşımacılığı alanında da başarılı çalışmalara imza atan firmamız Azerbaycan kargo çalışmalarında iş birliği içerisinde bulunduğu hava ve karayolu kargo çalışmaları yapan kargo şirketleri ile irtibatlı olarak bünyesine gelen tüm kargo taleplerine yerinde ve olumlu yönde karşılık verebilmektedir. 

 

PARSİYEL VE KARGO TAŞIMALARINDA HANGİ YOL İZLENMEKTEDİR?

Azerbaycan’a komple tır ve parsiyel taşıma çalışmalarında ağırlıklı olarak kullanılan taşıma yöntemi karayolu taşıma araçları vasıtası ile karayolundan servis hizmeti sağlamaktadır. Ancak kargo yükü kapsamında bulunan ürünler karayolu dışında ayrıca havayolundan da taşınmaktadır. Karayolundan taşınan yük grupları Gürcistan üzeri güzergâh kullanılarak sevk edilmektedir. Sevkiyat esnasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaz ise Türkiye’nin tüm bölgelerinden Azerbaycan’a ulaşımı maksimum 4-5 günlük süreye tekabül etmektedir. 

Bir çok ülke ile yapılan ticaret yollarında alternatif güzergahlar kullanılabiliyorken Türkiye-Azerbaycan hattında alternatifi bulunmayan tek güzergah kullanılmaktadır. Gürcistan üzeri güzergahın kullanıldığı Azerbaycan parsiyel ve kargo servislerinde Türkiye çıkışı Sarp sınır kapısı iken Gürcistan-Azerbaycan geçişi Kırmızı köprü üzerinden sağlanmaktadır. 

İhracat kapsamında yapılan nakliye seferlerinde olduğu gibi ithalat ve hatta üçüncü ülke kapsamlı transit yük taşımacılığında da aynı yollar kullanılmaktadır.  

 

TRANSİT KAPSAMLI PARSİYEL VE KARGO TAŞIMACILIĞI 

Azerbaycan’a gönderimi yapılan parsiyel ve kargo kapsamında bulunan ürünler genel itibarı ile yerli üretim mamullerden meydana gelmektedir. Özellikle son dönemlerde ülkemiz nakliyecilerine gelen transit kapsamında bulunan parsiyel ve kargo taleplerinin de değerlendirilmesi neticesinde Avrupa ülkelerinden Azerbaycan’a gönderimi düşünülen kargo yüklerinin Türkiye üzerinden taşınması anlamında da çalışmalar yapılmaktadır. 

Firmamız Azerbaycan transit parsiyel ve kargo yük taşımacılığı alanında ki çalışmalarını tamamlamış, Avrupa ülkelerinin tamamında irtibat sağladığı tedarikçileri vasıtasıyla Transit parsiyel nakliye hizmetlerini de sunmaya başlamıştır. Avrupa ülkelerinden yüklenen parsiyel ve kargo yükleri ülkemiz üzerinden aktarmalı veya direkt servis hizmeti şeklinde geçiş sağlamaktadır. 

Ülkemiz limanları, antrepoları veya serbest bölgelerinde bulunan Azerbaycan kargo ve parsiyel yükleri de yine üçüncü ülke ve transit yük kapsamında değerlendirildiğinden bu tür yükler mecburi olarak bulundukları noktalardan teslim alınmaları gerektiği gibi yine bulundukları noktalarda gümrük işlemlerinin yapılması gereken yük gruplarıdır. Firmamız bu tür transit parsiyel yük gruplarının taşınması işlemlerini de olması gerektiği şekilde yerine getirebilen yapıya sahip bulunuyor. 

 

AZERBAYCAN PARSİYEL VE KARGO TAŞIMA ÜCRETLERİ 

Bir ürünün yurt dışına satışının gerçekleşebilmesi birçok nedene dayandığı gibi özellikle maliyetin uygun olması koşuluna da dayanmaktadır. Ürün maliyetleri üzerine taşıma maliyetleri de eklenerek ihracat girişiminde bulunuluyor olması nakliye ücreti arayışlarında birçok firmanın en uygun taşıma hizmeti veren lojistik şirketine ulaşma çabasını meydana getirmektedir. 

Firmamız sektörde geçirmiş olduğu uzun yıllardan edinmiş olduğu tecrübeler ile en uygun nakliye teklifleri sunabilen yapıya ulaşmıştır. Azerbaycan kargo ve parsiyel yük taşımalarında metreküp fiyatı olarak minimum rakamlar üzerinden hareket ederek birçok müşterisinin maliyet anlamında beklentilerini karşılayabilecek navlunlarla taşıma organizasyonları sağlamaktadır. Normal şartlarda bir ihracat parsiyel yükünün Azerbaycan’a taşınması ile ilgili metreküp fiyatları 60-70 dolar bandında iken firmamız kendi araçları ve bağlı yabancı plakalı araçları ile taşıma yapıyor olmasının verdiği avantajları doğru kullanarak belirtilen taşıma ücretlerinin çok daha altında metreküp fiyatları ile gündem oluşturmuştur. 

Türkiye-Azerbaycan arası taşıma ücretlerinde kullanılan döviz cinsi dolardır. Komple tır taşımacılığında olduğu gibi parsiyel ve kargo yük taşımalarında da yine dolar üzerinden teklif sunulmaktadır.  azerbaycan nakliye firmaları arasında seçkin kuruluş şah cargo

+995 51 692 10 15  

------------------------------------------------------------------------------

Şah Kargo bakü

Telefon: +994 50 692 10 11 

Telefon: +995 51 692 10 11 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

azerbaycan'a kargo yapan siteler

Şah Kargo İstanbul Telefon : Aksaray Mh.Küçük Langa cd.No:79/A/23  Aksaray/Fatih /İstanbul /Türkiye

Cep : 0545 687 10 11

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Şah Kargo Telefon

Telefon: +994 50 692 10 15  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aksaray, avrupa garajı, Küçük Langa Cd. No:20 D:no.79 A, 34130 Fatih/İstanbul

 Cep : 0545 687 10 11

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Merkez Ofis

Azerbaycan Türkiye Kargo şirketleri

Sederek Bazarı Çin Kargo yanı 
Bakü/Azerbaycan

Şube

azerbaycan'dan türkiye'ye kargo göndermek

Aksaray Mh.Küçük Langa cd.No:79/A/23 
Aksaray/Fatih /İstanbul /Türkiye