VİZYON MİSYON

VİZYONUMUZ

Ülke genelinde Özbekistan nakliyesi  konusunda liderliği, üstün hizmet ve kaliteli servis anlayışı çerçevesinde, saygınlığı, başarısı ile öne çıkmış, ortaya koyduğu farklılıklar ile standart yapılanmanın dışına  çıkarak kendi standartlarını yakalayıp bu standartları sektörde uygulamayı hedefleyen, nakliye sektörü dışında kalan tüm iş dünyası ve ülke ekonomisine katkıda bulunarak, kurumsal yapıya bürünerek uzmanlaşan bir firma olmak.


MİSYONUMUZ 

Hedeflediğimiz vizyon çerçevesinde kurumsal altyapıyı kurmak, tüm yönetim birimlerinin görev ve sorumluluklarını, eşzamanlı olarak yerine getirmelerini sağlayarak, hedeflere ulaşmak.

Uluslararası kabul görmüş bir hizmet sektörü içerisinde olduğumuzun farkındalığı ile  müşteri taleplerine endeksli memnuniyetini en üst seviyede tutmak, lojistik faaliyetlerimizi  bu yönde hızlandırmak ve sürdürülebilirliği devam ettirme anlayışıyla hareket etmek, bu faaliyetleri sürdürürken de kendi performans ve motivasyonumuzu sürekli en yüksek düzeyde tutmaktır.

Firmamızın ülkesine ve sektörüne faydalı, personellerine ise yüksek düzeyli yaşam standardı sağlayabilen bir kuruluş olabilmesi anlamında, her personelinin sorumluluk bilinci ile sürekli yeni bilgi ve öğretilerle donanması gerektiği gerçeği ile hareket ederek kısa süre içerisinde hedeflerimize ulaşmak.