Uğanda Nakliye

DOĞU AFRİKA ÜLKESİ UGANDA

Afrika kıtasının doğu kesiminde yer alıp denize kıyısı bulunmayan, orijinal ismi ile Uganda Cumhuriyeti olarak anılan ülkenin başkenti Kampala olup yüz ölçümü 241 bin kilometre kare, nüfusu ise yapılan son sayımlar itibarı ile 42 milyon civarındadır. Uganda güneyinde Sudan, doğusunda Kenya, güneyinde Tanzanya’nın yanı sıra Viktoria gölü çevrili bir kara ülkesi olup yönetim şekli adından da anlaşılacağı üzere Cumhuriyet rejimidir. Ülke tüm cumhuriyet rejimlerinde olduğu gibi Cumhurbaşkanı ve başbakan düzeylerinde yönetilmektedir.

Ülkenin kabul edilen resmi dili İngilizcedir. Ülke içerisinde özerk konuma sahip bulunan ve geçmişi bir hayli eski olup sömürge dönemi öncesine dayanan Buganda Krallığı'nda ise resmi dil olarak Bantu dil grubuna bağlı Luganda dili öne çıkmaktadır. Ülke de kabul edilen ağırlıklı din Hristiyanlık olup %85 gibi oldukça yüksek orana tekabül etmekte iken ülke genelinde İslam dini %12 lik bir paya sahip bulunmaktadır.

Genel itibarı ile her Afrika ülkesinde olduğu gibi Uganda’da yoksulluk ile anılmaktadır. Sömürge devletlerinin uzun yıllar sömürgesi altında kaldıktan sonra 1962 yılında bağımsızlığını ilan etmiş olsa da sömürge dönemi daraltılan ve kısıtlanan olanak ve imkanların günümüzde de etkileri azımsanamayacak boyutlarda bulunmaktadır.

Dış dünya ile ticari ilişki ve bağlantıları bulunan Uganda’nın Afrika kıtası harici ülkelerden tedarik ettiği ithalat ürünlerinin nakliyesi tamamı ile denizyolundan sağlanmaktadır. 2002 yılı sonrası ülkemizin dışa açılım noktasında attığı adımlar itibarı ile Uganda ile olan ticari ilişkilerimiz orta düzeyin üzerine çıkarılmış, ülkemizden Uganda’ya temel gıda maddelerinden temizlik maddelerine, sanayi mamullerinden tekstil sanayiine kadar her türlü ürünün ihracatı yapılmaktadır.

Ülkenin denize sınırı bulunmayıp kara ülkesi olması bakımından nakliye çalışmaları daha çok Kenya limanları aracılığı ile sağlanmaktadır. Ülke, hatta kıta dışından ithal edilen ürünler denizyolu gemi üzeri konteyner taşımacılığı ile sağlanmakta, varış limanı olarak Kenya limanları kullanılmaktadır. Limandan alınan konteynerler karayolu ile Uganda şehirlerine ulaştırılmaktadır.