UBAK HAKKINDA GENEL BİLGİLER

UBAK Konferansı 16 Ülkenin (Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Lüksemburg, Norveç, Hollanda, Portekiz, İsviçre ve Türkiye) katılımı ile 13-17 Ekim 1953 tarihlerinde oluşturulmuş ve 17 Ekim 1953 tarihinde 16 maddelik anlaşmanın imzalanması ile resmileştirilmiştir.

Avrupa sınırları içerisinde artan mal trafiğini karşılayabilmek amacıyla tüm taşımacılık modlarında işbirliklerini hedefleyen konferans üyeleri 1973 yılında çok taraflı UBAK belgesi kullanımı kararı almış ve bu karar doğrultusunda; 1974 yılında toplam 385 adet UBAK belgesi deneme amaçlı kullanıma sunulmuştur. UBAK Konferansına bu tarihten sonra dahil olan ülkeler şunlardır:

Yugoslavya    1955            16- Moldova
İrlanda         1963            17- Beyaz Rusya
Finlandiya        1975             18- Makedonya
Macaristan    1991            19- Ukrayna
Polonya        1991            20- Rusya Fed.
Bulgaristan    1992            21- Gürcistan
Hıvatistan        1992            22- Arnavutluk
Estonya        1992            23- Azerbaycan
Litvanya        1992            24- İzlanda
Letonya        1992            25- Linkeştayn
Romanya    1992            (Ermenistan ve Fas başvuru yaptı)
Slovenya    1992            (İzlanda Karayoluna kapalı)
Bosna-Hersek    1993            26- Malta
Slovak Cumh.    1993
Çek Cumh.    1993

Ülkelere göre UBAK kotalarının belirlenmesi aşamasında aşağıdaki kriterler dikkate alınmıştır.
Nüfus
Gayrı Safi Milli Hasıla
Yıllık karayoluyla taşınan yük miktarının TON * KM cinsinden ifadesi
CEMT Bütçesi içerisindeki payı

Bu kriterler doğrultusunda, Almanya 342, Fransa 288, Rusya ve Hollanda 234, Belçika 177 baz kotaya sahip iken, Türkiye 141 baz kota ile 7. sırada yer almakta ve 120 ile Azerbaycan ve Gürcistan en alt sırada yer almaktadır.(Avusturya 16, İtalya 67 ile kendi tercihleri doğrultusunda kısıtlanmıştır.) 2002 yılında Türkiye 141 adet baz kotasının  % 60’ını Euro-2 (408 Adet), %40’ını Euro-1 (123 Adet) almış iken 2003 yılında %75’i Euro-2 (509Adet),
%25’i Euro-1(77 Adet) olarak almıştır.

UBAK BELGELERİ KULLANILACAK ARACA GÖRE 4’E AYRILIR:
a- Konvansiyonel UBAK Belgeleri:
UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotası ile eşit sayıda tahsis edilir. Sadece konvansiyonel motorlu taşıtlarca kullanılır.

b- EURO-1 (Yeşil araç – Gren Lorry) UBAK Belgeleri:
UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 2 katına yüzde 10 ilave edilerek tahsis edilir. EURO-1, EURO-2, EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon logosu mevcuttur.
c- EURO-2 (Daha Yeşil ve Güvenli Araç – Greener and safe lorry) UBAK Belgeleri:
UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 4 katına yüzde 20 ilave edilerek tahsisi edilir. EURO-2 ve EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon üzerinde S logosu mevcuttur.

d- EURO-3 (EURO-3 Safe) UBAK Belgeleri:
UBAK Sekreteryası tarafından her ülkeye baz kotasının 6 katına yüzde 40 ilave edilerek tahsis edilir. Sadece EURO-3 motorlu taşıtlarca kullanılabilir. Belge üzerinde CEMT yazılı kamyon üzerinde 3 logosu mevcuttur.

2002 yılında Tüm CEMT Ülkeleri dikkate alındığında %5 konvansiyonel, %12 EURO-2 türü UBAK kullanılmış, 2003 yılında ise %0 Konvansiyonel, %75 Euro-1, %49 Euro-2, %43,5 Euro-3 türü UBAK Belgesi kullanılmaktadır.

UBAK BELGELERİ GEÇERLİ OLDUKLARI ÜLKELERE GÖRE 4’E AYRILIR.
a- Tüm Ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.
b- Avusturya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.
c- Avusturya + Yunanistan hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.
d- Avusturya + Yunanistan + İtalya hariç tüm ülkelerde geçerli UBAK Belgeleri.

UBAK Belgelerinin üzerinde geçersiz olduğu ülkenin uluslar arası harf kodu bir çember içerisinde * işareti ile kaplanmış olarak yer almaktadır.

UBAK BELGESİ KULLANIMINDA ARAÇTA BULUNMASI GEREKEN BELGELER:
- Konvansiyonel UBAK Belgesi Kullanımında:
a) UABK Belgesi
b) Karayolu Karnesi (UBAK Defteri – Logbook)

-EURO-1 UBAK Belgesi Kullanımında:
a) UBAK Belgesi
b) Karayolu Karnesi (UBAK Defteri – Logbook)
c) Yeşil araç sertifikası
Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli E (Environmental) veya U (Umweit) logosu olmalıdır.

- EURO-2 UBAK Belgesi Kullanımında:
a) UBAK Belgesi
b) Karayolu Karnesi (UBAK Defteri – Logbook)
c) Daha yeşil ve güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin teknik normlara uygunluk belgesi
d) Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesi
e) Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi
f) Çekici + römorkun yol değerlilik testi
Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli S (Safe) logosu olmalıdır.

-EURO-3 UBAK Belgesi Kullanımında:
a) UBAK Belgesi
b) Karayolu Krnesi (UBAK Defteri – Logbook)
c) EURO-3 Güvenli araç için ses ve havayı kirleten emisyonlara ilişkin teknik normlara uygunluk belgesi
d) Çekicinin güvenlik normlarına uygunluk belgesiğ
e) Römorkun güvenlik normlarına uygunluk belgesi
f) Çekici + römorkun yol değerlilik testi
Araç önünde görülebilecek şekilde 200 mm * 220 mm yeşil zemin üzerinde beyaz renkli 3 logosu olmalıdır.