Önemli Nakliye Kısaltmaları


a/a:    Always afloat (Daima yüzer durumda )
a.a.r:    Against all risks (Tüm risklere karşı)
Air consignment note:    Hava konşimentosu
Airport of arival:    Varış hava limanı
Airport of departure    Kalkış hava limanı
Airway bill:    Hava konşimentosu
Always safely afloat:    Her zaman yüzer durumda
a.m.:    Ante meridiem (öğleden önce)
Amounts:    Meblağ
Approx.:    Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)
ARR:    Arrival (varış saati)
B/L:    Bill of lading (Konşimento)
Booking:    Rezervasyon
Breakdown clause (of-of-hire clause):    Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır
Breaking bulk:    Gemiyi boşaltmaya başlama
Brokerage:    Broker (simsal)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
B.S.:    Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)
B.S.T.:    British summer time (ingiliz yaz saati)
Bulk:    Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
Bulk freight:    Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
ca.:    Circa (tahminen)
c.a.d. (c/d):    Cash against documents (Vesaik mükabili)
c.a.f.:    Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)
cargo:    Taşıma,yük
Carriage:    Taşıma,Naliye
Carrier:    Taşıyıcı
c.o.d.:    Charges collect (masraflar alıcıya ait)
Certificate of origin:    Menşei şahadatnamesi
c.+f:    Cost andfreight (malın bedeli ve taşıma ücreti)
c.+i:    Cost and ınsurance (malın bedeli ve sigorta)
Charge:    Masraf,harç,ücret
Chargeable weight:    Tcrete tabi ağırlık
CIF:    Mal bedeli olarak teslim
c.i.f.:    Malın bedeli,sigorta ve navlun
c.i.f.+c:    Cost,insurance,freight and commision (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)
c.i.f landed:    Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları
ity terminal service:    Şehir içi teminal servisi
c.k.d.:    Completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)
Claims:    Şikayetler
c/o:    Care of. (vasıtasıyla)
c.o.d.:    Cash on delivery(teslimde ödemeli)
Collecting free:    Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
Commodity rates:    Nakliyede uygulanan ücret tablosu
Conditions of contract:    Sözleşme koşulları
Consignee:    Kendine mal gönderilen
Consignment:    Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat
Consignor:    Mal gönderme
Consolidator:    IATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
Consular ınvoice (C.I):    Tasdikli fatura
c.o.s.:    Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)
CPT:    Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
CRF:    Mal bedeli ve navlun
c.t:    Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)
Current rates:    Cari fiyatları
Customs broker:    Gümrük komisyoncusu
Costoms clearance:    Gümrükleme gümrükten çekme
custums deklaration:    Gümrük beyannamesi
DAF:    Sınırda teslim
d.d.:    Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
DDP:    Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
DDU:    Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
dead freight:    Pişmanlık navlusu
Delivering carrier:    Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı
Delivery service:    Teslimat servisi
Demurrage:    Demoraj
DEP:    Departure (hareket saati)
DES:    Gemide teslim
DEQ:    Rıhtımda teslim
Dispatch money:    Dispek ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması durumunda ödenecek ek ücret
d.i.c.:    Geminin yük alma kapasitesi
d.i.o.:    Yalnız yüklemede ödenen dispeç ücreti
d/p:    Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması
Emergency rates:    Acil durumlarda konferans'a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife
e.t.a.:    Geminin tahmini varış zamanı
E.T.C.:    Muhtemel iş bitirme süresi
Ex ship:    Gemiden teslim
EXW:    İş yerinden teslim
f.a.c.:    Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin hızlı yapılması
f.a.s.:    Free on aircraft (uçakta teslim)
f.o.b.:    free on board (gemide teslim)
Force majeure:    Mücbir sebep
f.o.t.:    Free on truck (klamyonda teslim)
f.t.:    Full terms (Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir)
Gateway charges:    Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar
General cargo rates:    Karışık yükle ilgili ücret tablosu
Goods:    Emti,mal
Handling:    Yükleme işlemleri
I.C.C.:    İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler
Incoterms:    Intenational commercial terms (Uluslar arsı ticari terimler)
In regular turn:    Muntazam sırayla
Landing charges:    Boşaltma masrafları
L/C:    Letter of credit (Akreditif)
Lines terms:    Düzenli hat koşulları
Livraison en cale:    Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır ve her türlü boşaltma masrafı ve rizikosu kendisine aittir.
L.S&D charges:    Landing.storage and delivery charges (Boşaltma,depolama ve teslimat harçları)
L/T:    Long ton (Büyük ton:1016.047 kg)
Main port:    Ana liman
M/R:    Mate's receipt (Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)
n.o.p.    Not otherwise provided (Başka bir şekilde temin edilmemektedir)
Offload:    Boşaltılmış yük
Open rates:    Açık tarife
o.w.h.:    Ordinary working hours (normal çalışma saatleri)
d:    Paid (ödendi)
p.m.:    post meridiem (öğleden sonra)
p.o.d.:    Teslimde ödemeli
Shipment:    Sevkiyat
Subopen:    Subject to being open (Açık olması koşuluyla)
Surcharge:    Sürjarj (liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun)
Thru B/L:    Tek konşimento
Trace:    Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma
u.c.:    Olağan koşullar
w/m:    Weight or measurement (Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması)