Mesiad'ın Çözüm Önerileri

Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Doğan, Mersin-Antalya Karayolu'nun tamamlanması için gereken sürenin uzayabileceği kaygısını taşıdıklarını söyledi. Doğan, yolun yap-işlet-devret modeli ile en kısa zamanda bitirilmesinin, Mersin'in turizm alanında Antalya ile bütünleşmesine ve Akdeniz'in boydan boya turizm cenneti haline gelmesine de katkı sunacağını vurguladı.

Mersin ve Adana'nın işsizlik konusunda Türkiye'de durumu en kötü olan kentlerin başında yer aldığına dikkat çeken Doğan, bölgedeki işsizlik sorununsa sadece kamu yatırımlarıyla çözülmesinin pekte mümkün olmadığının açık ve net bir şekilde görüldüğünü vurguladı. Bu noktada sorunun aşılabilmesi adına özel sektör yatırımlarının her geçen gün daha da önem kazandığına dikkat çeken Doğan, devleti küçültme yaklaşımı içinde olan kamunun, buradaki katkısının daha çok altyapı destekleri ya da temel yatırımlar olması gerektiğini savundu.

Bu kapsamda da Mersin'in özel sektör açısından yatırım yapılacak alanları, 36 ay süren bir çalışmanın ardından tamamlanan; 'Mersin Bölgesel Yenilikçilik Stratejisi (RIS) Projesi' ile belirlediğini hatırlatan Doğan, söz konusu sektörlerinse; lojistik, tarım ve tarıma dayalı gıda sanayi ile turizm olduğunu, belirtilen alanlarda yapılacak yatırımlarınsa kenti daha sağlıklı olarak geliştireceği konusunda Mersin'in tüm aktörlerinin de tam bir mutabakat içinde olduğunun altını çizdi.

Ali Doğan, "Kurulan 3 ayrı platform çalışmalarını derinleştirmiş ve bu alanlarda master planlar yapılmasına karar verilmiştir. 'Lojistik Master Planı' tamamlanmış olup bunun bir çıktısı olarak Mersin'de bir 'Organize Lojistik İhtisas Bölgesi' kurulmasına karar verilmiştir. Bu konuda yer belirlenmiş ve ön tahsisler devam etmektedir. 'Turizm Master Planı' bitmek üzere. Tarım Master Planı ise bu yıl içinde tamamlanacak. Dolayısıyla bir kent belki de Türkiye'de ilk defa rotasını belirleyecek stratejik planları yaparak emniyetle yoluna devam etme iradesini ortaya koymuştur. Bu çerçevede bölgemizin kalkınması için Ulaştırma Bakanlığı'nın hizmet ve desteklerine büyük ihtiyaç duyuluyor" dedi.

 

"TAŞUCU-ANTALYA KARAYOLU AKDENİZ'İ 'TURİZM CENNETİ' YAPAR"

Bölgesel kalkınmayla ilgili olarak yaşanan sorunları başlıklar altında ele alan Doğan, 'Mersin-Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Projesi'ne dikkat çekerek, sadece Mersin'in değil aynı zamanda da Adana, Hatay, Osmaniye ve diğer illerin kalkınması için bu projenin önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Doğan, tapuları da dağıtılan ve inşaat aşamasına gelen projenin tahsis alan firmalarının da teşvik edilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan 14 kilometrelik bağlantı yolunun 'ödenek sorunu' bir an önce çözülerek hizmete açılması gerektiğini dile getirdi. Otoban'ın kısa vadede Erdemli'ye bağlanması, orta vadedeyse Taşucu Limanı'na kadar devam ettirilmesi önerisini gündeme getiren Doğan, Adana ile Mersin arasındaki duble yol yenileme çalışmalarının hızlandırılması, Mersin-Antalya Karayolu'nun ihalesi yapılmasına karşı yeterli ödeneğin zamanında verilmemesi nedeniyle tamamlanması için gereken sürenin uzayabileceği kaygısını taşıdıklarını söyledi.

Doğan, "Taşucu-Alanya bölgesinin yap-işlet-devret modeli ile en kısa zamanda bitirilmesi, turizm alanında önemli bir gelişme gösteren bölgemizin, turizm kenti Antalya ile bütünleşmesine ve Akdeniz'in boydan boya turizm cenneti olmasına yardımcı olacaktır. Bu yol Antalya'yı da turist anlamında daha da besleyecektir. 2004 yılında başlatılan '2. Turizm Hamlesi' kapsamında Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından özellikle sözü edilen Doğu Akdeniz Bölgesi turizm de hak ettiği yeri bulacaktır" diye konuştu. Şehir içinde hafif raylı sistemin kısa vadede Büyükşehir sınırları içinde, orta vadede de Erdemli-Tarsus ve Adana arasını kapsayacak şekilde uzatılmasını tavsiye eden Doğan, 2. Çevre Yolu'nun batıda Tece'ye, doğudaysa Tarsus'a kadar planlanması, bunun yanında Karaduvar-Kazanlı-Adanalıoğlu Sahil Yolu'nun da yapılmasının bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

 

"HAVAALANI İÇİN ÇÖPLÜ-ÇİÇEKLİ ARASINDAKİ BÖLGE DAHA UYGUN"

'Uluslararası Çukurova Bölgesel Hava Limanı Projesi' için belirlenen yerlerden Kargılı köyünde istimlak sorununun sorun ve sıkıntıya neden olacağını savunan Ali Doğan, Çöplü-Çicekli arasında 9 bin dönümü aşan kamu arazisinin havaalanı için daha uygun olacağı görüşünün tüm Mersin kamuoyunca paylaşıldığını, bu durumun havaalanının hem turizm, hem de kargoyla tarım ürünlerinin dışarıya ulaşması bakımından bölge için oldukça önemli olduğunu, bunun da zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Mersin ve Kumkuyu Yat Limanları'nın ihale prosedüründen kaynaklı olarak bugüne kadar ilerleyemediğine işaret eden Doğan, yıllar önce altyapısı tamamlanan yat limanlarının üstyapı temelinin atılmasının kendilerini memnun ettiğini ifade ederek, bundan sonra herhangi bir gecikme yaşanmadan her iki yat limanının da hizmete açılarak, bölge ve ülke turizmine katkı sağlanmasını beklediklerini anlattı.

 

"NÜKLEER SANTRAL VE BALIK ÇİFTLİKLERİ TURİZME ENGEL OLUR"

'Organize Lojistik İhtisas Bölgesi'ne bağlantılı kara ve demiryollarının bir an önce tamamlanması için yeterli ödeneğin zamanında çıkartılmasının; bölgesel kalkınma adına önemli bir adım olacağını vurgulayan Doğan, Mersin'in Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli beldesine yapımı gündemde olan 'Akkuyu Nükleer Santrali' ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Doğan, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Biz işadamları olarak nükleer santrale karşı değiliz ve bunun tartışmasını akademisyenlerin yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak, bölgemizde turizmin gelişmesine engel olacak bir nükleer santralle birlikte balık çiftliklerine karşı çıkıyoruz. Bunlara daha uygun yerler bulunmalıdır. Turizm, nükleer santral ve balık çiftlikleriyle bir arada olamaz ve olmamalıdır. Kaldı ki nükleer santral yapılması düşünülen Akkuyu'da en az 20 bin yataklık turizm kompleksi kurulabilir. Mersin'in en çok ihtiyaç duyduğu istihdam sorununu da bu tür yatırımlarla çözmüş oluruz."

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın geçtiğimiz hafta kentte gerçekleştirmiş olduğu ziyaret ve temasları da değerlendiren Doğan, Bakan Yıldırım'ın olumlu ve çözüme yönelik yaklaşımlarının kendilerini mutlu ettiğinin altını çizdi. Kendisine sunmuş oldukları raporların Yıldırım tarafından da benimsenmesinin ve bir fikir birliğine varılmasının da Mersinlileri onurlandırdığını savunan Doğan, dile getirmiş oldukları projelerin en kısa sürede hayata geçirilmesini beklediklerini, kent insanının da bu noktada gönülbirliği içinde ortak hareket ederek birlikte çalışması gerektiğine inandığını, ancak bunun yanında Türkiye'nin kalkınması adına başta merkezi hükümet olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların işbirliği içinde olması gerektiğini de sözlerine ekledi.