Lojistik Terimleri

TERİMLER
İNGİLİZCE
YERLEŞMİŞ ADI
TANIMI
3 DİNGİL KAMYON         10 Teker    3 dingilli, ön dingil bir lastikli, arka dingiller iki lastikli, istiap haddi ortalama 15 ton olan yük taşıma aracıdır.
3 DİNGİL KAMYON         8 Teker    3 dingilli, ön ve en arka dingil listik bir, orta dingil iki lastikli yük taşıma aracıdır.
4 DİNGİL KAMYON         Kırkayak    Dört dingilli, ön ve orta dingiller bir, arka dingiller iki lastikli, istiap haddi ortalama 20 ton olan yük taşıma aracıdır.
ADR    ks. fr. Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, en. European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road         Yanıcı, patlayıcı ve kimyasal maddelerin kara yolu ile taşınması kurallarını içeren bir standarttır. ADR konvansiyonuna üye olunması ile ilgili yasa 30 Kasım 2005 tarihinde TBMM'de kanunlaşmıştır. Kanun 1 Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir.
AIS              ks.Araç İzleme Sistemi. GPS ve GPRS teknolojileri kullanılarak uydu aracılığı ile araçların takip edildiği sistemdir.
ANTREPO    Bonded Warehouse, Entrepot         Kanunu hükümlerine göre açılmasına izin verilen ve gümrük idaresine verilen beyanname ile gümrük idaresi gözetimi ve denetimi altında eşyanın muhafaza edildiği yerdir
AKTARMA MERKEZİ    Hub         Gelen yük/kargoların indirildiği, varış noktasına göre gidenlerin yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferlerinin yapıldığı bölgesel işlem merkezleridir.
AVADANLIK              Küçük tamiratlarının yapılabileceği el aletlerinin (çekiç, tornavida vs) ve el fenerinin bulunduğu takım çantasıdır.
BAGAJ              Kamyonların branda vs. gibi eşyalarını istifledikleri ve alacakları yükün yüksekliğinin kolayca ifade edilmesini sağlayan, kamyon kasasında sürücü kabininin üstüne denk gelen bölmedir.
BASAR TONAJ         Çekeri    Basar tonaj olarak da ifade edilir. Aracın istiap haddi (azami yük miktarı) anlamına gelir.
BEŞİNCİ TEKER    Fifth Wheel         Çekicilerin şasileri üzerinde, aracın boyuna monte edilmiş ve yarı römorkların king pin adı verilen bağlantı elemanını içine güvenli bir şekilde kilitleyecek halde tasarlanmış olan bir parçadır.
ÇEKİCİ    Tractor    TIR Kafası, Kupa    Yarı römorkları çekmek amacıyla kullanılan en az iki dingilli motorlu kara taşıtıdır.
DAİMİ ARAÇ              Sürekli taşıma yapan spot araçtır.
DARA    Tare    Aracın yüksüz ağırlığı    Taşıma kabının boş ağırlığıdır.