Lojistiğe Farklı Bakış: Entegre Lojistik Destek

Lojistiğin teknik olarak tanımı şu şekilde yapılabilir: En basit cihazdan, en karmaşık sistemlere/platformlara kadar tümünün; göreve hazır, elde edilebilir, desteklenebilir ve yüksek seviyede harekât kabiliyetine sahip olabilmeleri için gerekli tüm süreçlerin ve prosedürlerin işlemesini sağlayan bir bilim dalı ve yönetim sanatıdır.

Söz konusu cihaz veya platform; bir tulumba, gemi veya bir uzay istasyonu olabilir. Bir sistemin/platformun ömrü, ihtiyaç belirleme aşaması ile başlayıp, işletme aşaması ile devam eden ve elden çıkarma süreci ile sonuçlanan bir periyod olarak tanımlanabilir. Bu kapsamda, lojistik safhaları da ikiye ayrılmaktadır. İhtiyaç belirleme aşaması ile işletme safhasının başlaması arasında kalan periyodda ‘tedarik lojistiği’, işletme safhasından elden çıkarma sürecinin sonuna kadar olan periyodda ise ‘harekât lojistiği’ icra edilmektedir.

Tedarik lojistiği içerisinde; konsept, fizibilite çalışmaları, proje tanımı, geliştirme ve üretim safhaları yer almakta olup, tedarik lojistiğinin ana hedefi desteklenebilir tasarımların üretimini yapabilmektedir. Harekât lojistiğinin başlaması ile birlikte ortaya çıkacak olan sistem, personel, altyapı, yedek parça, eğitim, teknik dokümanlar ve özel test/ölçü aletleri ihtiyaçları, tedarik lojistiği esnasında değerlendirilip; destek, mevcut kaynak ve maliyet parametreleri göz önünde bulundurularak optimum çözümler üretilmelidir. Bu kapsamda performans ile destekleme arasında maliyet açısından bir denge kurularak ‘en iyi değer’ yakalanmalıdır.

Lojistik terimi bir takım teknik disiplinler ile mühendislik süreçleri barındırmaktadır. Teknik disiplinler: Bakım planı, ikmal, destek, paketleme, muamele, ambarlama ve taşınabilirlik (pma&t), teknik dokümantasyon, personel, iş gücü ve eğitim (manprint) ile destek ve test teçhizeleri şeklinde sıralanabilir.

Lojistik destek analizi ise, söz konusu teknik disiplinler kapsamında bilimsel ve mühendislik analiz süreçlerini işletme metodu olarak tanımlanmaktadır. Bu süreçlerden bazıları: İdame, edilebilirlik, güvenilirlik, elde edilebilirlik, desteklenebilirlik, test edilebilirlik, tamir seviyesi analizi şeklinde sıralanabilir.

Entegrasyon, lojistik süreçler içerisindeki farklı profildeki tüm birimlerin (kullanıcı, tedarikçi ve yüklenici) bakış açılarının ilgili süreçlere yansıtılması ve süreçler arası bağlantının kurulmasıdır. Entegre lojistik destek (ELD), lojistik destek analizi (LDA) süreci merkezli olarak tüm lojistik disiplinlerin bir arada işletilmesini sağlayan bir yönetim sanatı olarak tanımlanabilir. ELD’nin amacı, sistem kazanma projelerinde tüm lojistik süreçlerin bir dişli gibi uyumlu bir şekilde işletilmesiyle tasarlanmasını destekleme ve desteğin tasarlanması şeklinde özetlenebilir.