Konteynır Taşımacılığının Avantajları

Ambalajlama Masraflarından Tasarruf: Konteynır zaten yapı itibarıyla ambalaj olma niteliğindedir. Konteynır içindeki yükleri dış etkenlere karşı korur. Bu beraberinde değişik ölçülerdeki malların konteynırın içinde en uygun biçimde yerleştirildiği birim kap haline gelmiştir. Oyuncak, ilaç gibi mallarda ambalaj giderlerini yarı yarıya düşürür. Depolama masraflarından tasarruf: Konteynır biçimi, dış ve iç ölçüleri ile özellikleri nedeniyle depo görünümündedir. Beraberinde malların depolanma masraflarını azaltmaktadır. Yapılan hesaplamalara göre, konteynır kullanımı halinde depo yerinden azami tasarruf sağlanmaktadır. Yüklemenin süratlendirilmesi nedeniyle zaman tasarrufu: Konteynır standart olduğu için yükleme birim birim yapılır. Bu da hata yapma ihtimalini ortadan kaldırır. Limanda gecikmeyi, sıkışıklığı ve düzensizliği önler. Zaman tasarrufu sağlar. Biçimlettirme nedeniyle maliyetin azaltılması;: Konteynır taşımacılığının en önemli özelliği parça yüklerin birlettirilmesi ile yapılan taşımacılık tekli oluşturulur. Bu arada bu yüklerin tek bir konteynır olarak elle geçmesi ve muamele görmesi zaman ve para tasarrufu sağlar. İşgücü tasarrufu: Konteynır yükleme ve tahliyesi genel kargoya göre daha az işgücüyle daha süratli yapılabilmesi sağlamıştır. Bunun dışında diğer kombine taşımacılık modüllerine adapte olmasıyla yükün nihai noktaya varmasına kadar olan süre içinde azami işgücü tasarrufu sağlar. Özel teçhizatlarla mekanize olmuştur. Sigorta giderlerinden tasarruf: Konteynırın kendisinin en iyi koruyucu olması nedeniyle hasar ve hırsızlık oranlarında büyük oranda azalma olmuştur. Konteynır taşımacılığında yapılan tecrübelere göre şu hasar türleri tespit edilmiştir. Konteynırın kaybolması; * Fırtınada gemiden düşme, * Liman terminalinden çalınma, * Kırılma (içinin iyi istif yapılamadığı hallerde mallar kırılabilir), * Paslanma; * Konteynır ile yeni bir zarar tipi, ısı farklarından dolayı iklim değişiklikleriyle birlikte konteynırın içinde terleme olmakta ve dipte su birikintileri meydana gelmektedir. Bu hasar biçimine Sweat damage /terleme hasarı denir. Önleme yolu nem alıcı maddeler veya yeni geliştirilen aletlerdir.