Karayolu Taşıma Yönetmeliği

Trafik Yönetmeliği

Trafik Yönetmeliği

  KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç Madde 1- Bu ..

Trafik Kanunu

Trafik Kanunu

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİ (16.06.1985-18786 Yür. Kaldırıldı) (18.07.1997-23053 Mükerrer) Değişiklik Tarihleri (D:26.07.1997-23061/09.09.1997-23105/D:11.09.1997-23107) (D:27.09.1997-23123/25.06.1998-23383/12.01.2000-23931/D:02.11.2000/24218) BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kap..

Karayolu Taşıma Kanunu

Karayolu Taşıma Kanunu

Karayolu Taşıma Kanunu Kanunu No: 4925 Kabul Tarihi:10.07.2003 Resmi Gazete: Tarihi: 19.07.2003 Sayısı: 25173 (Asıl) Değişiklikler: 5228 no.lu Kanun (m.49)  Resmi Gazete: Tarihi: 31.07.2004 Sayısı: 25539 (Asıl) 5335 no.lu Kanun (m.21)  Resmi Gazete: Tarihi: 27.04.2005 Sayısı: 25798 (Asıl) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM A..

DİĞER MAKALELER