İntermodal Taşımacılık Semineri

Denizcilik Müsteşarlığı ve UTİKAD işbirliği ile düzenlenen Dış Ticarette İntermodal Taşımacılık Semineri 12 Mayıs 2010 tarihinde Denizcilik Müsteşarlığı ev sahipliğinde Ankara’da gerçekleştirildi.

 Denizcilik Müsteşarımız Hasan Naiboğlu başta olmak üzere Müsteşarlık üst düzey yöneticileri, Gümrük Müsteşarlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Kara Ulaştırması Genel Müdürlüğü, TCDD ve özel sektörden çok sayıda katılımcının bir araya geldiği seminerde intermodal taşımacılığın dış ticarette oynadığı rol çok yönlü tartışıldı.

Denizcilik Müsteşarımız Hasan Naiboğlu ve Hacer Uyarlar’ın açılış konuşmalarından sonra tam gün süren eğitim seminerine geçildi.

Doç. Dr. Murat Erdal, intermodal taşımacılıkta temel kavramlar, Dünya ve Türkiye’deki gelişmeler hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Demiryolu, denizyolu ve havayoluna ilişkin kapsamlı istatistikler ve Türkiye’nin bölgesindeki intermodal fırsatlar ve zorunluluklara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arif  Davran, “Forwarder; Kaşif, Mimar ve Tüccar” başlıklı sunumunda forwarder kimdir? sorusunu açarak forwarderin ülke ekonomisi ve sektör açısından önemine vurgu yaptı.

Süleyman Yavuz, Avrasya Bölgesinde taşımacılık eğilimleri kapsamında Avrupa – Asya ulaşım bağlantıları, ikili ve çok taraflı anlaşmalar ile transit taşımacılığın önündeki sorunlar hakkında detaylı açıklamalarda bulundu. Yavuz, sektörün tarihsel gelişiminde demiryolunun artık daha fazla kaçırılmaması gereken bir fırsat olduğunu belirtti.

Aydın Güvenler, denizyolu ve demiryolu entegrasyonu ile ilgili olarak

• Bugünkü Demiryolu Ağı 
• Demiryolu Projeleri
• Demiryolu Taşımacılığında Uluslararası Rekabet Parametreleri
• AB Ülkeleri İle Dış Ticaret ve Demiryolu Taşımacılığı
• Komşularımız (Irak-İran-Suriye) İle Dış Ticaret ve Demiryolu Taşımacılığı
• Limanlarımız ve Liman Hizmetlerimiz
• Demiryolu İstasyonları ve Terminallerimiz
• Blok Tren Taşımaları ve Liman Bağlantıları konularında detaylı bir sunum yaptı.

Turgut Erkeskin, denizyolu taşımacılığında forwarderin yeri ve gümrük operasyonları konusunda sektörde yaşanmakta olan sorunları değerlendirdi ve çözüm önerilerinde bulundu. Erkeskin, ayrıca yakın dönemde gerçekleşmesi muhtemel lojistik park projeleri hakkında bilgiler verdi.


Son olarak Hacer Uyarlar, limanlarımızın intermodal taşımacılığa entegre edilebilmesine yönelik projeler ve uygulamaları tartışmaya açtı. Kapanış değerlendirmelerinde bu tür organizasyonların ilerleyen dönemlerde tekrarlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: UTİKAD