Bandırma Limanı Devri İşlemleri

Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Ahmet Aksu, Bandırma Limanı’nın devir işlemini, 8 Haziran’da yapacaklarını bildirdi.
Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş’yi ay sonuna kadar devretmeyi planladıklarını belirten Aksu, “Ağustos ayına kadar, 2-3 elektrik dağıtım şirketinin daha devir işlemini gerçekleştirmiş olacağız” dedi.
Aksu, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, Bandırma Limanı’nın da sözleşmeyi imzaladıklarını, devir törenini 8 Haziran’da yapacaklarını söyledi.  Bandırma Limanı’nın 36 yıl süreyle işletme hakkı devri ihalesinde, en yüksek teklifi 175,5 milyon dolarla Çelebi Ortak Girişim Grubu vermişti.

Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş’yi de ay sonuna kadar devretmeyi planladıklarını kaydeden Aksu, ardından özelleştirme ihaleleri gerçekleştirmiş diğer dağıtım şirketlerinin devirlerinin yapılacağını söyledi. Aksu, “Muhtemelen Ağustos ayına kadar, 2-3 elektrik dağıtım şirketinin daha devir işlemini gerçekleştirmiş olacağız. 22 Temmuz’da ilanda olanların ihalesini yapacağız.  Ondan hemen sonra devirleri gerçekleştirmeyi düşünüyoruz” dedi.
Bu arada, Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş’nin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklifi, 485 milyon dolarla Eti Gümüş A.Ş vermişti.

“Elektrik dağıtımlarda, takvimimiz net”
Özelleştirme İdaresi Başkan Vekili Aksu, elektrik dağıtım özelleştirmelerinde takvimlerinin net olduğunu kaydederek, gruplar halinde özelleştirme ihalelerine çıktıklarını anlattı. Böylece piyasaya belirli sürelerle dağıtım şirketlerinin arz edilmiş olduğunu, yatırımcılara finansman ile ilgili yapacakları çalışmada kolaylık sağlandığını, hem de dağıtım sektörünün kamudan özel sektöre geçmesinde bir geçiş sürecinin yaşanmış olduğunu ifade eden Aksu, “Şu anda ihale ilanında olan şirketlerin ihalesi bittikten sonra, kalan 3 dağıtım bölgesinde de ihale ilanına çıkacağız. 22 Temmuz’da 4 şirkette son teklifleri alıyoruz. Temmuz’un sonu, Ağustos’un başı gibi çıkarız. Yıl sonuna kadar da dağıtım sektörünün ihalelerini bitirmiş oluruz” diye konuştu.

Bu arada, ihale ilanında olan elektrik dağıtım bölgeleri Boğaziçi, Dicle, Gediz ve Trakya Elektrik Dağıtım Bölgesi ve söz konusu bölgelerde son teklifler 22 Temmuz’da alınacak.
TEDAŞ’ta kalan üç dağıtım şirketi ise Akdeniz, Toroslar ve İstanbul Anadolu Elektrik Dağıtım Bölgesi. Akdeniz Dağıtım Elektrik A.Ş, Antalya, Burdur, Isparta il sınırlarını, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş, Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye, Kilis, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş de İstanbul ili Anadolu Yakasını kapsıyor.

Elektrik üretim ihaleleri
Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerinin ilk ayağını 52 akarsu santralinin özelleştirme süreciyle başlattıklarını ve ihalelerin tamamlanmasının ardından bir taraftan onların devir işlemlerini yaparken, diğer taraftan da daha önce açıklanan portföy grupları ile portföy grupları dışında yer alan 4 termik santralle birlikte sürece başlayacaklarını söyledi.

“Yasal değişiklik ya da uzun dönemli tedarik anlaşmaları”
Yasal değişiklik yaparak termik sahaların elektrik üretim tesisleri ile birlikte yatırımcılara devretmeyi planladıklarını ifade eden Aksu, “Ama bu uzun süreç alırsa ya da  çeşitli nedenlerle ilerleme kaydedilemezse, o zaman ilk planda uzun dönemli tedarik anlaşmaları yaparak, ihale ilanına çıkmayı düşünüyoruz” diye konuştu.
Aksu, 4 termik santralle özelleştirme ihalelerine başlamayı planladıklarını kaydederek,  “2 tanesinde çıkacağız, onun süreci devam ederken, diğerlerini de hazır hale getireceğiz” dedi.
Bu arada, elektrik üretim özelleştirmelerinde, öncelikli 4 termik üretim tesisinin porftöy gruplarından ayrı olarak özelleştirileceği açıklanmıştı. Bu tesisler ise Hamitabat (1.120 MW), Soma A-B (1.034 MW), Çan (320 MW) ve Seyitömer (600 MW) olarak belirlenmişti.
Öncelikli santrallerin özelleştirilmesine Hamitabat santrali ile başlanılması öngörülürken, 2010 yılı ikinci yarısında da en az bir portföy grubunun özelleştirme ihale sürecine başlanması öngörülmüştü.
Bu çerçevede, büyüklükleri 356 MW ile 2.795 MW aralığında değişen 9 portföy grubu oluşturuldu ve bunlardan 3 adeti sadece termik santrallerden, 2 adeti termik ve hidroelektrik santralleri içeren karma portföyden, 4 adeti ise sadece hidroelektrik santrallerden oluşuyor.
Ahmet Aksu, üretim santrallerinde bir iki yıl içinde 16 bin MW’lık söz konusu portföyü  özelleştireceklerini ifade ederek, şöyle devam etti:
“Arkasından kamuya ait diğer elektrik üretim tesislerinin özelleştirilmesi gündeme gelecek. Sadece şu anda mevcut olanlar değil, Yap-İşlet-Devretlerden de bir kısım santral devlete dönecek ve bunlarda özelleştirilecek.
16 bin MW’lık bu portföy dışındakilerin portföyde olmamasının sebeplerinden bir tanesi de portföyün büyüklüğü. Yap-İşlet-Devretlerden dolayı TETAŞ’ın almakla yükümlü olduğu elektriğin belirli bir fiyatta paçallanması için imkan sağlamak üzere bunlar kamuda kalmaya devam edecekler. Elektriği piyasa fiyatlarına uygun paçallamasını yaparak devam edecekler. Yap-İşlet-Devretler peyderpey devlete döndükten sonra veya Yap-İşlet-Devretlerdeki fiyatlar piyasa fiyatlarına doğru indikçe, diğer büyük barajları da şu anda bizim programımıza kapsamımıza almayı düşünmediğimiz barajların da özelleştirilmesine imkan verecek bir yapı oluşacak ve özelleştirmesi gündeme gelecek.”
Aksu, elektrik üretim özelleştirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’de tam anlamıyla regüle edilmiş, düzenlenmiş ve serbest piyasa kurallarına göre işleyen bir elektrik piyasası oluşacağına inandıklarını da kaydetti.